Tornehamns kyrka
Rallarkyrkogården i Tornehamn


1898 hade Tornehamn blivit ett basläger för rallarna som byggde malmbanan. Under byggnadstiden fanns bl a ingenjörsbarack, rallarförläggningar och sjukstuga för 12 patienter i Tornehamn. Sammanlagt fanns där ett trettiotal byggnader.


Våren 1899 uppfördes ett kapell i Tornehamn och den första begravningen förrättades på kyrkogården, som kom att kallas Rallarkyrkogården, eftersom den var avsedd för rallarna i första hand. Kyrkogården är inte längre öppen för gravsättning, men minneslund finns.


Kyrkan i Tornehamn


Den nuvarande kyrkan är resultatet av ett samarbete mellan Kiruna kommun och Jukkasjärvi församling och den invigdes den 13 september 1987 av biskop Gunnar Weman.


Bänkarna, altarringen och altarbordet är utförda av snickare vid Kiruna kommun. Altarkorset, ambon, dopfunten och ljusstakar har utförts av Ulrik Lidström. Blomsterutsmyckningarna är utförda av Siv Enmark. Dop- och vigselboken är en gåva av SJ, ljusstakar i tenn av SJ:s färdledarklubb, vaser av Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening. Gåvor har också erhållits från privatpersoner.

(c) Foto: Mats Nilsson

Kyrkklockan har gjutits av Bergholtz Klockgjuteri AB i Sigtuna. Klockan, som väger ca 75 kg, har inskritptionen: "Tornehamns kyrka 1987 Ps 103"