Orgeln i Jukkasjärvi kyrka

<  1(4)  >


Jukkasjärvi kyrkas orgel är byggd 1997 av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad, och är resultatet av ett långvarigt och inspirerat samarbete mellan orgelbyggeriet, konstnären Lars-Levi Sunna, professor Hans-Ola Ericsson, orgelbyggare Jan Börjesson, organisten Bruno Wallenström och teknikern Örjan Matti.
Tanken har varit att orgeln skulle vara avpassad just för den unika miljö som Jukkasjärvi kyrka utgör; den kyrka där samerna har samlats sedan 1600-talet, där den store väckelsepredikanten Lars-Levi Laestadius predikat, där kulturer och språk möts, där Bror Hjorts monumentala altartavla berättar för oss om den laestadianska väckelsen.

Allt material i orgeln motsvarar de högsta tänkbara krav beträffande hållbarhet och estetisk skönhet. Det bärande materialet utgörs av den långsamtväxande furan av högsta kvalitet från Norrbottens inland, klaviaturerna är gjorda i renhorn och masurbjörk och registerandragens skyltar är smyckade med symboler från det samiska livet. Notstället har den samiska vävskeden, njiskun, som förebild, och i den rikt dekorerade fasaden lyser solen, beaivi, med det kristna korset i centrum.

Orgeln är helmekanisk och har 15 ljudande stämmor fördelade på 2 manualer och pedal.

Disposition:

Manual I
Principal 8' B/D
Flagflöjt 8'
Oktava 4' B/D
Quinta 3' B/D
Oktava 2'
Ters 1 3/5' B/D
Mixtur II-III B/D
Trumpet 8'

Manual II
Hålflöjt 8'
Gedacktflöjt 4'
Tvärflöjt 2'
Vox virginea 8'

Pedal
Subbas 16'
Gedackt 8'
Trumpet 8'

Koppel
II 16'/I
I 4'/Pedal
I/Pedal
II/Pedal
II/I

Effektregister
Kanaltremulant
Trumma
Cymbelstjärna
Fågelsång

Temperatur
Neithard, Grosse Stadt

Intonation
Anders Grönlund och Urs Borer